Thứ Hai 02 Tháng Mười Năm 2023

Chuyên Mục Phát Thanh

 • Thờ Phượng Giảng Luận

  Chương trình Thờ Phượng - Giảng Luận suy tôn, ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca và trình bày về lẽ thật về Đức Chúa Trời qua phần đọc Kinh Thánh và giảng giải Lời Chúa.

 • Niềm Tin Và Cuộc Sống

  Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống chia sẻ những bài học Kinh Thánh về niềm tin Cơ Đốc và như thế nào niềm tin đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

 • Ca Khúc Tâm Linh

  Chương trình Ca Khúc Tâm Linh trình bày những bài hát ca ngợi Chúa thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc.

 • Lời Hằng Sống

  Chương trình Lời Hằng Sống giảng giải Kinh Thánh theo từng sách, đoạn nhằm mục đích đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.

 • Niềm Hy Vọng

  Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng.

 • Phụ Nữ và Gia Đình

  Qua chương trình Giờ Phụ Nữ chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Hội Thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày hôm nay.

 • Lẽ Thật Cho Đời Sống

  Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời; và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu phục vụ mục đích đời đời của Nước Đức Chúa Trời.

 • Sống Đạo Gia Đình

  Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm, và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình, với những bài học Kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.

 • Văn Phẩm Cơ Đốc

  Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc giới thiệu đến quý thính giả những quyển sách bồi linh, truyện Cơ Đốc nhằm cung cấp những kiến thức Kinh Thánh bổ ích trong đời sống theo Chúa.

 • Học Kinh Thánh - Thanh Thiếu Niên

  Chương trình Học Kinh Thánh dành cho Thanh Thiếu Niên đem đến cho các bạn trẻ những bài học thực tiễn từ Lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài, và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian.

 • Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

  Chào mừng quý tín hữu đang bắt đầu đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế, qua những lẽ thật về Ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống mỗi người. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi quý vị sống thuận phục ý muốn Ngài.

 • Tìm Hiểu Phúc Âm

  Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.

 • 1
  • Ê-sai 62:6-65:25
  • Phi-líp 2:19-3:3
  • Thi Thiên 73:1-28
  • Châm Ngôn 24:13-14
 • 2
  • Ê-sai 66:1-24
  • Phi-líp 3:4-21
  • Thi Thiên 74:1-23
  • Châm Ngôn 24:15-16
 • 3
  • Giê-rê-mi 1:1-2:30
  • Phi-líp 4:1-23
  • Thi Thiên 75:1-10
  • Châm Ngôn 24:17-20
 • 4
  • Giê-rê-mi 2:31-4:18
  • Cô-lô-se 1:1-17
  • Thi Thiên 76:1-12
  • Châm Ngôn 24:21-22
 • 5
  • Giê-rê-mi 4:19-6:15
  • Cô-lô-se 1:18-2:7
  • Thi Thiên 77:1-20
  • Châm Ngôn 24:23-25
 • 6
  • Giê-rê-mi 6:16-8:7
  • Cô-lô-se 2:8-23
  • Thi Thiên 78:1-31
  • Châm Ngôn 24:26
 • 7
  • Giê-rê-mi 8:8-9:26
  • Cô-lô-se 3:1-17
  • Thi Thiên 78:32-55
  • Châm Ngôn 24:27
 • 8
  • Giê-rê-mi 10:1-11:23
  • Cô-lô-se 3:18-4:18
  • Thi Thiên 78:56-72
  • Châm Ngôn 24:28-29
 • 9
  • Giê-rê-mi 12:1-14:10
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-2:8
  • Thi Thiên 79:1-13
  • Châm Ngôn 24:30-34
 • 10
  • Giê-rê-mi 14:11-16:15
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-3:13
  • Thi Thiên 80:1-19
  • Châm Ngôn 25:1-5
 • 11
  • Giê-rê-mi 16:16-18:23
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-5:3
  • Thi Thiên 81:1-16
  • Châm Ngôn 25:6-8
 • 12
  • Giê-rê-mi 19:1-21:14
  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-28
  • Thi Thiên 82:1-8
  • Châm Ngôn 25:9-10
 • 13
  • Giê-rê-mi 22:1-23:20
  • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
  • Thi Thiên 83:1-18
  • Châm Ngôn 25:11-14
 • 14
  • Giê-rê-mi 23:21-25:38
  • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
  • Thi Thiên 84:1-12
  • Châm Ngôn 25:15
 • 15
  • Giê-rê-mi 26:1-27:22
  • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
  • Thi Thiên 85:1-13
  • Châm Ngôn 25:16
 • 16
  • Giê-rê-mi 28:1-29:32
  • 1 Ti-mô-thê 1:1-20
  • Thi Thiên 86:1-17
  • Châm Ngôn 25:17
 • 17
  • Giê-rê-mi 30:1-31:26
  • 1 Ti-mô-thê 2:1-15
  • Thi Thiên 87:1-7
  • Châm Ngôn 25:18-19
 • 18
  • Giê-rê-mi 31:27-32:44
  • 1 Ti-mô-thê 3:1-16
  • Thi Thiên 88:1-18
  • Châm Ngôn 25:20-22
 • 19
  • Giê-rê-mi 33:1-34:22
  • 1 Ti-mô-thê 4:1-16
  • Thi Thiên 89:1-13
  • Châm Ngôn 25:23-24
 • 20
  • Giê-rê-mi 35:1-36:32
  • 1 Ti-mô-thê 5:1-25
  • Thi Thiên 89:14-37
  • Châm Ngôn 25:25-27
 • 21
  • Giê-rê-mi 37:1-38:28
  • 1 Ti-mô-thê 6:1-21
  • Thi Thiên 89:38-52
  • Châm Ngôn 25:28
 • 22
  • Giê-rê-mi 39:1-41:18
  • 2 Ti-mô-thê 1:1-18
  • Thi Thiên 90:1-91:16
  • Châm Ngôn 26:1-2
 • 23
  • Giê-rê-mi 42:1-44:23
  • 2 Ti-mô-thê 2:1-21
  • Thi Thiên 92:1-93:5
  • Châm Ngôn 26:3-5
 • 24
  • Giê-rê-mi 44:24-47:7
  • 2 Ti-mô-thê 2:22-3:17
  • Thi Thiên 94:1-23
  • Châm Ngôn 26:6-8
 • 25
  • Giê-rê-mi 48:1-49:22
  • 2 Ti-mô-thê 4:1-22
  • Thi Thiên 95:1-96:13
  • Châm Ngôn 26:9-12
 • 26
  • Giê-rê-mi 49:23-50:46
  • Tít 1:1-16
  • Thi Thiên 97:1-98:9
  • Châm Ngôn 26:13-16
 • 27
  • Giê-rê-mi 51:1-53
  • Tít 2:1-15
  • Thi Thiên 99:1-9
  • Châm Ngôn 26:17
 • 28
  • Giê-rê-mi 51:54-52:34
  • Tít 3:1-15
  • Thi Thiên 100:1-5
  • Châm Ngôn 26:18-19
 • 29
  • Ca Thương 1:1-2:22
  • Phi-lê-môn 1:1-25
  • Thi Thiên 101:1-8
  • Châm Ngôn 26:20
 • 30
  • Ca Thương 3:1-66
  • Hê-bơ-rơ 1:1-14
  • Thi Thiên 102:1-28
  • Châm Ngôn 26:21-22
 • 31
  • Ca Thương 4:1-5:22
  • Hê-bơ-rơ 2:1-18
  • Thi Thiên 103:1-22
  • Châm Ngôn 26:23