Chủ Nhật 16 Tháng Sáu Năm 2024
Hiện tại, Đài Nguồn Sống KHÔNG hiện diện trên Facebook hay bất kì mạng xã hội nào.

Chuyên Mục Phát Thanh

 • Thờ Phượng Giảng Luận

  Chương trình Thờ Phượng - Giảng Luận suy tôn, ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca và trình bày về lẽ thật về Đức Chúa Trời qua phần đọc Kinh Thánh và giảng giải Lời Chúa.

 • Niềm Tin Và Cuộc Sống

  Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống chia sẻ những bài học Kinh Thánh về niềm tin Cơ Đốc và như thế nào niềm tin đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

 • Ca Khúc Tâm Linh

  Chương trình Ca Khúc Tâm Linh trình bày những bài hát ca ngợi Chúa thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc.

 • Lời Hằng Sống

  Chương trình Lời Hằng Sống giảng giải Kinh Thánh theo từng sách, đoạn nhằm mục đích đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.

 • Niềm Hy Vọng

  Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng.

 • Phụ Nữ và Gia Đình

  Qua chương trình Giờ Phụ Nữ chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Hội Thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày hôm nay.

 • Lẽ Thật Cho Đời Sống

  Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời; và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu phục vụ mục đích đời đời của Nước Đức Chúa Trời.

 • Sống Đạo Gia Đình

  Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm, và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình, với những bài học Kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.

 • Văn Phẩm Cơ Đốc

  Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc giới thiệu đến quý thính giả những quyển sách bồi linh, truyện Cơ Đốc nhằm cung cấp những kiến thức Kinh Thánh bổ ích trong đời sống theo Chúa.

 • Học Kinh Thánh - Thanh Thiếu Niên

  Chương trình Học Kinh Thánh dành cho Thanh Thiếu Niên đem đến cho các bạn trẻ những bài học thực tiễn từ Lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài, và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian.

 • Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

  Chào mừng quý tín hữu đang bắt đầu đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế, qua những lẽ thật về Ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống mỗi người. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi quý vị sống thuận phục ý muốn Ngài.

 • Tìm Hiểu Phúc Âm

  Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.

 • 1
  • 2 Sa-mu-ên 18:1-19:10
  • Giăng 20:1-31
  • Thi Thiên 119:153-176
  • Châm Ngôn 16:14-15
 • 2
  • 2 Sa-mu-ên 19:11-20:13
  • Giăng 21:1-25
  • Thi Thiên 120:1-7
  • Châm Ngôn 16:16-17
 • 3
  • 2 Sa-mu-ên 20:14-21:22
  • Công vụ các Sứ Đồ 1:1-26
  • Thi Thiên 121:1-8
  • Châm Ngôn 16:18
 • 4
  • 2 Sa-mu-ên 22:1-23:23
  • Công vụ các Sứ Đồ 2:1-47
  • Thi Thiên 122:1-9
  • Châm Ngôn 16:19-20
 • 5
  • 2 Sa-mu-ên 23:24-24:25
  • Công vụ các Sứ Đồ 3:1-26
  • Thi Thiên 123:1-4
  • Châm Ngôn 16:21-23
 • 6
  • 1 Các Vua 1:1-53
  • Công vụ các Sứ Đồ 4:1-37
  • Thi Thiên 124:1-8
  • Châm Ngôn 16:24
 • 7
  • 1 Các Vua 2:1-3:2
  • Công vụ các Sứ Đồ 5:1-42
  • Thi Thiên 125:1-5
  • Châm Ngôn 16:25
 • 8
  • 1 Các Vua 3:3-4:34
  • Công vụ các Sứ Đồ 6:1-15
  • Thi Thiên 126:1-6
  • Châm Ngôn 16:26-27
 • 9
  • 1 Các Vua 5:1-6:38
  • Công vụ các Sứ Đồ 7:1-29
  • Thi Thiên 127:1-5
  • Châm Ngôn 16:28-30
 • 10
  • 1 Các Vua 7:1-51
  • Công vụ các Sứ Đồ 7:30-50
  • Thi Thiên 128:1-6
  • Châm Ngôn 16:31-33
 • 11
  • 1 Các Vua 8:1-66
  • Công vụ các Sứ Đồ 7:51-8:13
  • Thi Thiên 129:1-8
  • Châm Ngôn 17:1
 • 12
  • 1 Các Vua 9:1-10:29
  • Công vụ các Sứ Đồ 8:14-40
  • Thi Thiên 130:1-8
  • Châm Ngôn 17:2-3
 • 13
  • 1 Các Vua 11:1-12:19
  • Công vụ các Sứ Đồ 9:1-25
  • Thi Thiên 131:1-3
  • Châm Ngôn 17:4-5
 • 14
  • 1 Các Vua 12:20-13:34
  • Công vụ các Sứ Đồ 9:26-43
  • Thi Thiên 132:1-18
  • Châm Ngôn 17:6
 • 15
  • 1 Các Vua 14:1-15:24
  • Công vụ các Sứ Đồ 10:1-23
  • Thi Thiên 133:1-3
  • Châm Ngôn 17:7-8
 • 16
  • 1 Các Vua 15:25-17:24
  • Công vụ các Sứ Đồ 10:24-48
  • Thi Thiên 134:1-3
  • Châm Ngôn 17:9-11
 • 17
  • 1 Các Vua 18:1-46
  • Công vụ các Sứ Đồ 11:1-30
  • Thi Thiên 135:1-21
  • Châm Ngôn 17:12-13
 • 18
  • 1 Các Vua 19:1-21
  • Công vụ các Sứ Đồ 12:1-23
  • Thi Thiên 136:1-26
  • Châm Ngôn 17:14-15
 • 19
  • 1 Các Vua 20:1-21:29
  • Công vụ các Sứ Đồ 12:24-13:15
  • Thi Thiên 137:1-9
  • Châm Ngôn 17:16
 • 20
  • 1 Các Vua 22:1-53
  • Công vụ các Sứ Đồ 13:16-41
  • Thi Thiên 138:1-8
  • Châm Ngôn 17:17-18
 • 21
  • 2 Các Vua 1:1-2:25
  • Công vụ các Sứ Đồ 13:42-14:7
  • Thi Thiên 139:1-24
  • Châm Ngôn 17:19-21
 • 22
  • 2 Các Vua 3:1-4:17
  • Công vụ các Sứ Đồ 14:8-28
  • Thi Thiên 140:1-13
  • Châm Ngôn 17:22
 • 23
  • 2 Các Vua 4:18-5:27
  • Công vụ các Sứ Đồ 15:1-35
  • Thi Thiên 141:1-10
  • Châm Ngôn 17:23
 • 24
  • 2 Các Vua 6:1-7:20
  • Công vụ các Sứ Đồ 15:36-16:15
  • Thi Thiên 142:1-7
  • Châm Ngôn 17:24-25
 • 25
  • 2 Các Vua 8:1-9:13
  • Công vụ các Sứ Đồ 16:16-40
  • Thi Thiên 143:1-12
  • Châm Ngôn 17:26
 • 26
  • 2 Các Vua 9:14-10:31
  • Công vụ các Sứ Đồ 17:1-34
  • Thi Thiên 144:1-15
  • Châm Ngôn 17:27-28
 • 27
  • 2 Các Vua 10:32-12:21
  • Công vụ các Sứ Đồ 18:1-22
  • Thi Thiên 145:1-21
  • Châm Ngôn 18:1
 • 28
  • 2 Các Vua 13:1-14:29
  • Công vụ các Sứ Đồ 18:23-19:12
  • Thi Thiên 146:1-10
  • Châm Ngôn 18:2-3
 • 29
  • 2 Các Vua 15:1-16:20
  • Công vụ các Sứ Đồ 19:13-41
  • Thi Thiên 147:1-20
  • Châm Ngôn 18:4-5
 • 30
  • 2 Các Vua 17:1-18:12
  • Công vụ các Sứ Đồ 20:1-38
  • Thi Thiên 148:1-14
  • Châm Ngôn 18:6-7