Thứ Bảy 02 Tháng Ba Năm 2024
Hiện tại, Đài Nguồn Sống KHÔNG hiện diện trên Facebook hay bất kì mạng xã hội nào.

Chuyên Mục Phát Thanh

 • Thờ Phượng Giảng Luận

  Chương trình Thờ Phượng - Giảng Luận suy tôn, ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca và trình bày về lẽ thật về Đức Chúa Trời qua phần đọc Kinh Thánh và giảng giải Lời Chúa.

 • Niềm Tin Và Cuộc Sống

  Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống chia sẻ những bài học Kinh Thánh về niềm tin Cơ Đốc và như thế nào niềm tin đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

 • Ca Khúc Tâm Linh

  Chương trình Ca Khúc Tâm Linh trình bày những bài hát ca ngợi Chúa thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc.

 • Lời Hằng Sống

  Chương trình Lời Hằng Sống giảng giải Kinh Thánh theo từng sách, đoạn nhằm mục đích đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.

 • Niềm Hy Vọng

  Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng.

 • Phụ Nữ và Gia Đình

  Qua chương trình Giờ Phụ Nữ chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Hội Thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày hôm nay.

 • Lẽ Thật Cho Đời Sống

  Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời; và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu phục vụ mục đích đời đời của Nước Đức Chúa Trời.

 • Sống Đạo Gia Đình

  Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm, và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình, với những bài học Kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.

 • Văn Phẩm Cơ Đốc

  Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc giới thiệu đến quý thính giả những quyển sách bồi linh, truyện Cơ Đốc nhằm cung cấp những kiến thức Kinh Thánh bổ ích trong đời sống theo Chúa.

 • Học Kinh Thánh - Thanh Thiếu Niên

  Chương trình Học Kinh Thánh dành cho Thanh Thiếu Niên đem đến cho các bạn trẻ những bài học thực tiễn từ Lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài, và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian.

 • Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

  Chào mừng quý tín hữu đang bắt đầu đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế, qua những lẽ thật về Ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống mỗi người. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi quý vị sống thuận phục ý muốn Ngài.

 • Tìm Hiểu Phúc Âm

  Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.

 • 1
  • Lê-vi Ký 24:1-25:46
  • Mác 10:13-31
  • Thi Thiên 44:9-26
  • Châm Ngôn 10:20-21
 • 2
  • Lê-vi Ký 25:47-27:13
  • Mác 10:32-52
  • Thi Thiên 45:1-17
  • Châm Ngôn 10:22
 • 3
  • Lê-vi Ký 27:14-Dân số Ký 1:54
  • Mác 11:1-26
  • Thi Thiên 46:1-11
  • Châm Ngôn 10:23
 • 4
  • Dân số Ký 2:1-3:51
  • Mác 11:27-12:17
  • Thi Thiên 47:1-9
  • Châm Ngôn 10:24-25
 • 5
  • Dân số Ký 4:1-5:31
  • Mác 12:18-37
  • Thi Thiên 48:1-14
  • Châm Ngôn 10:26
 • 6
  • Dân số Ký 6:1-7:89
  • Mác 12:38-13:13
  • Thi Thiên 49:1-20
  • Châm Ngôn 10:27-28
 • 7
  • Dân số Ký 8:1-9:23
  • Mác 13:14-37
  • Thi Thiên 50:1-23
  • Châm Ngôn 10:29-30
 • 8
  • Dân số Ký 10:1-11:23
  • Mác 14:1-21
  • Thi Thiên 51:1-19
  • Châm Ngôn 10:31-32
 • 9
  • Dân số Ký 11:24-13:33
  • Mác 14:22-52
  • Thi Thiên 52:1-9
  • Châm Ngôn 11:1-3
 • 10
  • Dân số Ký 14:1-15:16
  • Mác 14:53-72
  • Thi Thiên 53:1-6
  • Châm Ngôn 11:4
 • 11
  • Dân số Ký 15:17-16:40
  • Mác 15:1-47
  • Thi Thiên 54:1-7
  • Châm Ngôn 11:5-6
 • 12
  • Dân số Ký 16:41-18:32
  • Mác 16:1-20
  • Thi Thiên 55:1-23
  • Châm Ngôn 11:7
 • 13
  • Dân số Ký 19:1-20:29
  • Lu-ca 1:1-25
  • Thi Thiên 56:1-13
  • Châm Ngôn 11:8
 • 14
  • Dân số Ký 21:1-22:20
  • Lu-ca 1:26-56
  • Thi Thiên 57:1-11
  • Châm Ngôn 11:9-11
 • 15
  • Dân số Ký 22:21-23:30
  • Lu-ca 1:57-80
  • Thi Thiên 58:1-11
  • Châm Ngôn 11:12-13
 • 16
  • Dân số Ký 24:1-25:18
  • Lu-ca 2:1-35
  • Thi Thiên 59:1-17
  • Châm Ngôn 11:14
 • 17
  • Dân số Ký 26:1-51
  • Lu-ca 2:36-52
  • Thi Thiên 60:1-12
  • Châm Ngôn 11:15
 • 18
  • Dân số Ký 26:52-28:15
  • Lu-ca 3:1-22
  • Thi Thiên 61:1-8
  • Châm Ngôn 11:16-17
 • 19
  • Dân số Ký 28:16-29:40
  • Lu-ca 3:23-38
  • Thi Thiên 62:1-12
  • Châm Ngôn 11:18-19
 • 20
  • Dân số Ký 30:1-31:54
  • Lu-ca 4:1-30
  • Thi Thiên 63:1-11
  • Châm Ngôn 11:20-21
 • 21
  • Dân số Ký 32:1-33:39
  • Lu-ca 4:31-5:11
  • Thi Thiên 64:1-10
  • Châm Ngôn 11:22
 • 22
  • Dân số Ký 33:40-35:34
  • Lu-ca 5:12-28
  • Thi Thiên 65:1-13
  • Châm Ngôn 11:23
 • 23
  • Dân số Ký 36:1-Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:46
  • Lu-ca 5:29-6:11
  • Thi Thiên 66:1-20
  • Châm Ngôn 11:24-26
 • 24
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:1-3:29
  • Lu-ca 6:12-38
  • Thi Thiên 67:1-7
  • Châm Ngôn 11:27
 • 25
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-49
  • Lu-ca 6:39-7:10
  • Thi Thiên 68:1-18
  • Châm Ngôn 11:28
 • 26
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:1-6:25
  • Lu-ca 7:11-35
  • Thi Thiên 68:19-35
  • Châm Ngôn 11:29-31
 • 27
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1-8:20
  • Lu-ca 7:36-8:3
  • Thi Thiên 69:1-18
  • Châm Ngôn 12:1
 • 28
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:1-10:22
  • Lu-ca 8:4-21
  • Thi Thiên 69:19-36
  • Châm Ngôn 12:2-3
 • 29
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:1-12:32
  • Lu-ca 8:22-39
  • Thi Thiên 70:1-5
  • Châm Ngôn 12:4
 • 30
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1-15:23
  • Lu-ca 8:40-9:6
  • Thi Thiên 71:1-24
  • Châm Ngôn 12:5-7
 • 31
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:1-17:20
  • Lu-ca 9:7-27
  • Thi Thiên 72:1-20
  • Châm Ngôn 12:8-9