Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 40: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 7) – Có Sử Dụng Lý Trí Không?

Bài 39: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 6) – Không Chỉ Một Ơn Ban

Bài 38: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 5) – Tư Tưởng Cao Quá Lẽ

Bài 37: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 4) – Sai Một Ly Đi Một Dặm

Bài 36: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 3) – Ngôn Ngữ Cầu Nguyện

Bài 35: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 2) – Tiếng Lạ Tự Tạo

Bài 34: Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ? (Phần 1) – Thử Nghiệm Mọi Điều

Bài 33: Chúa Có Còn Đuổi Quỷ? (Phần 7) – Đuổi Quỷ Hay Thêm Quỷ?

Thập Tự Huy Hoàng – Rôma 5:8 (Phần 1)

Bài 32: Chúa Có Còn Đuổi Quỷ? (Phần 6) – Trách Nhiệm Cá Nhân