Giới thiệu

Chào mừng quý vị đến với website của Đài Nguồn Sống tiếng nói của Tình Yêu, Chân Lý và Hy Vọng. Nguyền xin Thiên Chúa ban phước lành và năng lực cho quý vị để có thể làm theo trong khi lắng nghe và tiếp nhận Lời Ngài.

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Đài Nguồn Sống là phát triển chương trình phát thanh và cung cấp cho người nghe cách đi theo Chúa Giê-xu và vào Vương quốc của Ngài. Đài Nguồn Sống giúp người nghe hiểu biết về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời, và là Vua để họ nghe theo sự giảng dạy của Ngài, sống trong sự vâng lời, phục vụ Ngài, và trở thành thành viên của một hội thánh địa phương.

Tuyên Ngôn Đức Tin

Chúng tôi tin:

 • Kinh Thánh là sự hà hơi, thẩm quyền vô ngộ, là Lời của Đức Chúa Trời.
 • Chỉ có một Đức Chúa Trời Hằng Hữu tồn tại trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
 • Vào thần tánh của Đấng Christ, sự hạ sanh, đời sống vô tội, phép lạ, sự chết thay và chuộc tội qua dòng huyết của Ngài; vào sự phục sinh, thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và sẽ trở lại trong oai quyền và vinh hiển.
 • Rằng sự cứu rỗi cho tội nhân, được sanh lại bởi Đức Thánh Linh là cần thiết tuyệt đối.
 • Vào công việc của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của Cơ Đốc Nhân để họ có thể sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa.
 • Vào sự sống lại của người đã được cứu và người hư mất. Người được cứu sẽ vào sự sống lại của sự sống đời đời, người hư mất sẽ sống lại trong sự trừng phạt đời đời.
 • Vào sự hiệp một thuộc linh của các tín đồ trong Đấng Christ.

Cam Kết

 • Đài Nguồn Sống chú trọng vào nhu cầu thuộc linh của thính giả. Đài Nguồn Sống tồn tại vì một mục đích duy nhất là đáp ứng nhu cầu thuộc linh của thính giả. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với mục đích nào khác.
 • Đài Nguồn Sống cố gắng tiếp cận những người ít được biết đến.
  Hàng triệu người không được tiếp cận với toàn cầu hóa và kỹ thuật và chỉ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua radio. Chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho họ tin lành về tình yêu Đức Chúa Trời và nuôi dưỡng họ trên linh trình với Chúa.
 • Đài Nguồn Sống vâng phục theo Kinh Thánh là Lời Hà Hơi của Đức Chúa Trời và sự ưu việt của Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa.
 • Đài Nguồn Sống đưa ra quyết định dựa trên sự hướng dẫn và nguyên tắc của Đức Chúa Trời, chứ không theo sự khôn ngoan của con người.
 • Đài Nguồn Sống tin vào sự trợ cấp của Đức Chúa Trời cho tất cả những nhu cầu của chúng tôi.
 • Đài Nguồn Sống quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua công việc của chúng tôi.