Lời Hằng Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 220: Sự Trở Lại Vinh Quang Của Vua Chúng Ta - Khải Huyền 19:11-21 – Phần 2: Tái Lâm Phán Xét – Vinh Diệu Tôn Quý

Bài 219: Sự Trở Lại Vinh Quang Của Vua Chúng Ta - Khải Huyền 19:11-21 – Phần 1: Lẽ Đạo Tái Lâm – Ngài Đến Trên Mây Trời

Bài 218: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 6: Cứu Rỗi Trọn Vẹn – Ta Sẽ Chung Nhóm Nơi Thiên Hà

Bài 217: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 5: Vợ Mới Vinh Hiển – Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca

Bài 216: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 4: Tiệc Cưới Chiên Con – Ngày Toàn Thắng

Bài 215: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 3: Vinh Hiển Chúa - Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca

Bài 214: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 2: Cứu Rỗi và Phán Xét - Vinh Diệu Tôn Quý

Bài 213: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 1: Thiên Đàng Ca Ngợi – Hallelujah!

Bài 212: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 7: Than Khóc Babylôn – Một Ngày Qua

Bài 211: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 6: Hủy Diệt Đời Đời - Khi Danh Sách Tuyên Đọc