Lời Hằng Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 216: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 4: Tiệc Cưới Chiên Con – Ngày Toàn Thắng

Bài 215: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 3: Vinh Hiển Chúa - Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca

Bài 214: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 2: Cứu Rỗi và Phán Xét - Vinh Diệu Tôn Quý

Bài 213: Chúa Trở Lại - Khải Huyền 19:1-10 – Phần 1: Thiên Đàng Ca Ngợi – Hallelujah!

Bài 212: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 7: Than Khóc Babylôn – Một Ngày Qua

Bài 211: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 6: Hủy Diệt Đời Đời - Khi Danh Sách Tuyên Đọc

Bài 210: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 5: Ra Khỏi Thế Gian - Trần Gian Nầy Không Phải Quê Tôi

Bài 209: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 4: Ngày Báo Trả - Ngài Đến Trên Mây Trời

Bài 208: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 3: Quyến Rũ Kinh Tế - Giọt Nước Mắt

Bài 207: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 2: Bộ Mặt Thật Của Hệ Thống – Dọn Lòng Đón Chúa