Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 170: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 37) – Công Vụ 18:23-28 – Chiêu Mộ và Đào Tạo Nhân Sự

Bài 169: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 36) – Công Vụ 18:1-22 – Chặng Đường Truyền Giáo Gập Ghềnh

Bài 168: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 35) – Công Vụ 17:16-34 – Truyền Giảng Cho Người Hy Lạp

Bài 167: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 34) – Công Vụ 17:1-15 – Giáo Lý Cứu Rỗi Căn Bản

Bài 166: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 33) – Công Vụ 16:16-40 – Những Trận Chiến Vô Hình

Gặp Chúa Phục Sinh - Giăng 20:1-18

Bài 165: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 32) – Công Vụ 15:50-16:15 – Bước Đi Theo Thánh Linh

Bài 164: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 31) – Công Vụ 15:33-16:10 – Tinh Thần Truyền Giáo

Bài 163: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 30) – Công Vụ 15:1-33 – Nền Tảng Cứu Rỗi

Bài 162: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 29) – Công Vụ 14:21-28 – Mẫu Truyền Giáo Đầu Tiên