Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Lời Nguyện Trao Dâng – Thánh Linh Dẫn Dắt – Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Bên Giòng Sông – Tôi Không Thể Biết – Con Đường Chúa Vẫn Đi

Đường Con Đi – Còn Ai Bên Giê-xu – Ngài Luôn Mở Lối

Nhân Loại Cần Chúa – Tôi Tin – Chim Sẻ Chúa Chú Vào

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau – Bóng Tối Sẽ Qua – Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Ngài Đến Bên Tôi Giữa Khổ Đau – Trong Vườn Cầu Nguyện – Tiếng Hát Của Tôi

Tình Yêu Chúa Tôi – Mong Con Nhớ Lại – Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn

Liên Khúc Đồi Vắng – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Đứa Con Hoang Trở Về

Người Đưa Tôi Về – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Chân Lý Vào Đời

Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình – Ngài Biết Rõ