Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Ngài Biết Rõ – Ý Nghĩa Cuộc Sống – Giê-xu Tìm Tôi

Tình Yêu Chúa Tôi – Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình

Trở Về Bên Cha Dấu Yêu – Dọn Lòng Đón Chúa – Ngài Là Ai?

Trọn Đời Ngợi Ca – Phút Suy Tư – Hoàng Hôn Bên Kia Đồi

Giê-xu Tình Yêu Diễm Tuyệt – Ngài Đầy Lòng Yêu Thương Tôi – Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Tôi Ngước Mắt Lên Triền Núi – Bóng Tối Sẽ Qua – Ngài Đến Bên Tôi

Chúa Biết Rõ – Lên Đường Cùng Giê-xu – Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Nhân Loại Cần Chúa – Tôi Tin – Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Ngài Cứu Tôi – Hoàng Hôn Bên Kia Đồi – Bài Ca Tâm Linh

Kíp Đến Tôn Thờ – Đêm Thánh – Mùa Ơn Phước