Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Nếu Đánh Mất Chúa Giê-xu – Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu – Khắc Ghi Ơn Ngài

Chỉ Có Duy Ngài – Dòng Sông – Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Như Cánh Chim Bay Lên – Chúa Quá Yêu Tôi

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay – Hãy Tìm Về – Khi Giê-xu Qua – Người Chăn Hiền Lành

Chúa Sẽ Lo Toan – Chỉ Có Duy Ngài – Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Hoàng Hôn Bên Kia Đồi – Khi Bên Giê-xu – Chúa Biết Rõ

Tình Yêu Của Chúa – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai – Từ Tấm Lòng Biết Ơn

Tình Yêu Chúa Tôi – Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay – Hãy Tìm Về – Người Chăn Hiền Lành

Giê-xu – Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai