Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau – Bóng Tối Sẽ Qua – Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Ngài Đến Bên Tôi Giữa Khổ Đau – Trong Vườn Cầu Nguyện – Tiếng Hát Của Tôi

Tình Yêu Chúa Tôi – Mong Con Nhớ Lại – Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn

Liên Khúc Đồi Vắng – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Đứa Con Hoang Trở Về

Người Đưa Tôi Về – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Chân Lý Vào Đời

Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình – Ngài Biết Rõ

Nếu Mất Chúa Giê-xu – Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu – Khắc Ghi Tình Ngài

Vòng Tay Cha – Bài Ca Ngợi Khen – Trong Phút Giây Này

Danh Chúa Giê-xu – Yêu Là Khi – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Ngài Cứu Tôi – Hoàng Hôn Bên Kia Đồi – Bài Ca Tâm Linh