Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Chiên Lạc Trở Về – Đấng Cứu Chuộc Tôi – Bến Bình An

Lòng Tươi Mới – Nhìn Xem Cứu Chúa – Hoa Huệ Trong Trũng

Nếu Đánh Mất Chúa Giê-xu – Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu – Khắc Ghi Ơn Ngài

Ý Nghĩa Cuộc Sống – Giê-xu Tìm Tôi – Tôi Ngước Mắt Lên Triền Núi

Vì Tội Tôi – Gần Chúa Hơn – Lòng Tôi Yêu Mến Chúa

Một Đời Người – Giê-xu Cứu Tôi – Chính Ta Đã Chọn Con

Tình Yêu Chúa Tôi – Mong Con Nhớ Lại – Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn

Quê Hương Vinh Hiển – Gặp Gỡ Chúa Giê-xu – Con Nợ Ngài

Thiên Tình Cho Con – Chính Mắt Tôi – Nầy Con Ta Vẫn Nhớ

Chúa Biết Rõ - Ý Nghĩa Cuộc Sống - Giê-xu Tìm Tôi