Bài 19: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 1) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Thực Hành Hay Dự TínhBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình