Bài 210: Hủy Diệt Ảo Tưởng – Khải Huyền 18:1-24 - Phần 5: Ra Khỏi Thế Gian - Trần Gian Nầy Không Phải Quê TôiBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình