Bài 090: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 6)Bài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình