Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Danh Chúa Giê-xu – Yêu Là Khi – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Ngài Cứu Tôi – Hoàng Hôn Bên Kia Đồi – Bài Ca Tâm Linh

Nhìn Lên Cha Chí Từ – Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin – Nhân Loại Cần Chúa

Giê-xu Tình Yêu Diễm Tuyệt – Ngài Đầy Lòng Yêu Thương Tôi – Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Hầm Che Vĩnh Sinh – Đấng Nắm Giữ Tương Lai – Trọn Đời Dâng Hiến

Giê-xu – Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bên Giòng Sông – Tôi Không Thể Biết – Con Đường Chúa Vẫn Đi

Ngài Biết Rõ – Ý Nghĩa Cuộc Sống – Giê-xu Tìm Tôi

Tình Yêu Chúa Tôi – Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình

Trở Về Bên Cha Dấu Yêu – Dọn Lòng Đón Chúa – Ngài Là Ai?