Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Khi Giê-xu Qua – Trọn Cả Tấm Lòng – Xin Thánh Linh Cảm Thúc

Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi – Thánh Chúa Siêu Việt – Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Như Cánh Chim Bay Lên – Chúa Quá Yêu Tôi

Thập Tự Xưa – Bây Giờ Tôi Tin – Lại Bên Cha

Tình Yêu Nhiệm Mầu – Tình Yêu Tuyệt Vời – Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi

Noel Đầu Tiên – Đêm Yên Lặng – Tình Yêu Thiên Chúa

Hương Nhạc Sao Mơ – Chúa Giáng Sinh Đêm Nay – Con Mari Là Chúa Tôi

Chuyện Một Đêm Đông – Tình Yêu Thiên Chúa – Nỗi Lòng Mục Tử

Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình – Ngài Biết Rõ

Chúa Chăn Giữ Tôi – Tình Yêu Hy Vọng – Tình Yêu Chúa Chữa Lành