Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe

Tình Yêu Chúa Tôi – Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình

Vì Tội Tôi – Gần Chúa Hơn – Lòng Tôi Yêu Mến Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Chúa – Đứa Con Hoang Trở Về – Niềm Vui Mới

Chúa Là – Hằng Ngày Tôi Hát – Tôi Tin

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Như Cánh Chim Bay Lên – Chúa Quá Yêu Tôi

Dâng Trọn Cho Giê-xu – Vòng Tay Cha – Chúa Biết Rõ

Đến Với Chúa Yêu Thương – Trọn Đời Ngợi Ca – Tìm Lại Bình Yên

Khắc Ghi Ơn Ngài – Từ Tấm Lòng Biết Ơn – Con Nợ Ngài

Đấng Nắm Giữ Tương Lai – Nhiều Khi Tôi Nhớ Về – Đứa Con Hoang Trở Về

Sống Trong Niềm Vui – Lời Thiêng & Giê-xu Tìm Tôi – Người Chăn Hiền Lành