Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 174: Ngày Từ Phụ – Galati 3:15-29 – Thừa Kế Do Đức Tin

Bài 173: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 40) – Công Vụ 20:7-38 – Khuyên Dạy Bằng Gương Sống

Bài 172: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 39) – Công Vụ 19:13-41 – Tác Động Của Ma Quỷ

Bài 171: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 38) – Công Vụ 19:1-12 – Gây Dựng Hội Thánh tại Êphêsô

Bài 170: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 37) – Công Vụ 18:23-28 – Chiêu Mộ và Đào Tạo Nhân Sự

Bài 169: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 36) – Công Vụ 18:1-22 – Chặng Đường Truyền Giáo Gập Ghềnh

Bài 168: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 35) – Công Vụ 17:16-34 – Truyền Giảng Cho Người Hy Lạp

Bài 167: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 34) – Công Vụ 17:1-15 – Giáo Lý Cứu Rỗi Căn Bản

Bài 166: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 33) – Công Vụ 16:16-40 – Những Trận Chiến Vô Hình

Gặp Chúa Phục Sinh - Giăng 20:1-18