Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 116: Không Biết Vì Không Tin – Phúc Âm Luca 20:1-8

Bài 83.74: Thức Tỉnh Tâm Linh (Phần 2) – Sáng Thế Ký 42:1-28

Bài 40: Mục Đích Của Sự Răn Bảo (Phần 17) – Thư 1 Timôthê 1:5-11

Bài 115: Nhà Cầu Nguyện – Phúc Âm Luca 19:45-48

Bài 83.73: Thức Tỉnh Tâm Linh – Sáng Thế Ký 42:1-28

Bài 39: Mục Đích Của Sự Răn Bảo (Phần 16) – Thư 1 Timôthê 1:5-11

Bài 114: Đánh Mất Cơ Hội – Phúc Âm Luca 19:36-44

Bài 83.72: Người Có Thần Linh Của Chúa – Sáng Thế Ký 41:38-57

Bài 38: Mục Đích Của Sự Răn Bảo (Phần 15) – Thư 1 Timôthê 1:5-11

Bài 113: Chúa Cần Dùng Nó – Phúc Âm Luca 19:28-35