Học Kinh Thánh - Thanh Thiếu Niên

Bài nghe

#56: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh – Bài 40: Sự Phục Sinh

#55: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh – Bài 39: Thời Khắc Đen Tối

#54: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 38: Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời (Phần 2)

#53: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 37: Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời (Phần 1)

#52: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 36: Không Là Người Tầm Thường

#51: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 35: Chúa Giê-xu Bắt Đầu Chức Vụ

#50: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 34: Sự Ra Đời Của Vị Vua

#49: Những Câu Chuyện Trong Kinh Thánh - Bài 33: Xây Dựng Lại Tường Thành

Bài 48: Hoàng Hậu Của Sắc Đẹp Và Can Đảm

Bài 47: Trở Về Quê Hương (Phần 2)