Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 132: Tâm Tình Của Chúa Giê-xu – Phúc Âm Luca 22:7-16

Bài 90: Lời Chúc Tiên Tri (Phần 4) – Sáng Thế Ký 49:22-28

Bài 56: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 16) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 131: Ai Cai Trị Tấm Lòng? – Phúc Âm Luca 22:1-6

Bài 89: Lời Chúc Tiên Tri (Phần 3) – Sáng Thế Ký 49:8-21

Bài 55: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 15) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 130: Để Tránh Khỏi Các Tai Nạn (Phần 2) – Phúc Âm Luca 21:34-38

Bài 88: Lời Chúc Tiên Tri (Phần 2) – Sáng Thế Ký 49:1-7

Bài 54: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 14) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 129: Để Tránh Khỏi Các Tai Nạn – Phúc Âm Luca 21:34-38