Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 149: Chúa Sống Lại Rồi – Phúc Âm Luca 24:1-12

Bài 013: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn – Sách Xuất Ai-cập 5:1-9

Bài 73: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 1)

Bài 148: Không Đồng Ý Không Dự Phần – Phúc Âm Luca 23:50-56

Bài 72: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 32) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 147: Không Còn Bức Màn Ngăn Cách – Phúc Âm Luca 23:44-49

Bài 011: Khích Lệ Người Phục Vụ – Sách Xuất Ai-cập 4:1-9 – Ta Sẽ Ở Cùng Miệng Ngươi

Bài 71: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 31) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 146: Vẫn Còn Cơ Hội – Phúc Âm Luca 23:39-43

Bài 010: Khích Lệ Người Phục Vụ – Sách Xuất Ai-cập 4:1-9 – Dấu Lạ Chứng Thực