Text Size
  • Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
    Kinh Thanh Mot NamHãy kinh nghiệm sự khôn ngoan và niềm vui bằng cách đọc trọn vẹn cả Kinh Thánh. Hãy dành ra mỗi ngày 15 phút với chương trình Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm. Chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày từ các sách Cựu Ước, Tân Ước, Thi Thiên, và Châm Ngôn. Xem tiếp...